Archiwa kategorii: Aktualności

WAŻNE!!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją  Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 marca do 25 marca 2020r. funkcjonowanie szkół zostaje czasowo zawieszone.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Warszawie jeszcze w dniach 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek) 2020r. będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.

Dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6 w Warszawie już od 12 marca wszystkie zajęcia szkolne są zawieszone i nie będą się odbywały.

B JAK BEZPIECZNY I N JAK NIECHRONIONY

W poniedziałek 20 stycznia, w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki „B jak bezpieczny i N jak niechroniony” odbyły się warsztaty „Niebezpieczne sytuacje i ważne numery”. Warsztaty skierowane były do uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy zapoznali się podczas zajęć z pracą służb porządkowych i ratunkowych. Wysłuchali ważnych informacji o zagrożeniach, w przypadku których interweniuje dana służba oraz porad, jak tych zagrożeń unikać. Młodzież uczyła się samodzielnego wzywania odpowiednich służb i utrwalała znajomość numerów alarmowych. Uczniowie wykonali w zespołach plakaty podsumowujące wiedzę o pracy strażaka, policjanta i lekarza.

Zima w mieście 2020

Szanowni Państwo,

informacje  na temat akcji oraz terminarz zapisów dostępne są na stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl oraz w elektronicznym systemie zgłoszeń warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl . 

Od tej edycji wprowadzono odpłatność w wysokości 10 zł. dziennie za opiekę oraz 10 zł. dziennie za wyżywienie. Osoby zwolnione z opłat za obiady w ciągu roku szkolnego są z  nich zwolnione także podczas akcji.

Wigilia szkolna

29 grudnia odbyło się w naszej placówce spotkanie wigilijne z udziałem całej społeczności szkolnej. Gościliśmy przedstawicieli Rady Rodziców oraz liczne grono zaproszonych gości.
Świąteczną uroczystość rozpoczął występ uczniów, którego tematem przewodnim była radość z przyjścia na świat Syna Bożego.
Wspólne kolędowanie, jasełka przedstawione w pięknej scenerii, pyszne wigilijne potrawy wprowadziły wszystkich w ciepły, świąteczny nastrój.
Miłym akcentem było wręczenie kart świątecznych i drobnych upominków od uczniów Szkoły Europejskiej w Brukseli, Szkoły Polskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Londynie i Zespołu „Mazowsze” z Londynu.
Nie zabrakło Mikołaja, który pamiętał o uczniach i przywiózł worek pełen prezentów.

Teatr cieni

9 grudnia uczniowie obejrzeli spektakl teatru cieni. W świąteczny nastrój wprowadziło wszystkich uczniów przedstawienie przygotowane przez nauczycieli pt.„Wigilijna opowieść”.
Przedstawiane sceny przeplatane były świątecznymi piosenkami, kolędami oraz odgłosami zwierząt. Przygaszone światło, scenografia i muzyka sprzyjały rozwijaniu wyobraźni.
Wszyscy uczniowie uważnie słuchali, wcielając się w rolę odbiorcy sztuki teatralnej. Treść przedstawienia została omówiona za pomocą ilustrowanej tablicy i zagadek. Po przedstawieniu wszyscy wspólnie kolędowali. Dla chętnych uczniów odbyły się warsztaty tworzenia teatru cieni. Zabawa w teatr sprawiła dzieciom dużo radości.

PROJEKT WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH – WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

W grudniu zakończyliśmy realizację projektu „Ilustrowana historia Warszawy”. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. W realizację różnych działań włączyła się cała społeczność Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Podczas tematycznych wycieczek i warsztatów uczniowie poszerzyli wiedzę na temat historii Warszawy podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach, uczniowie wyszukiwali filmy, ilustracje i zdjęcia w Internecie oraz sami tworzyli kreatywne prace plastyczne, aktywnie uczestniczyli w tworzeniu ilustrowanej historii Warszawy. Podsumowaniem projektu było przygotowanie międzyszkolnej wystawy prac plastycznych.
W realizację tego przedsięwzięcia włączyły się placówki oświatowe z Warszawy oraz innych regionów Polski. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami. Podczas realizacji projektu, w szkole zorganizowano konkurs plastyczno – techniczny „Jak przygoda to tylko w Warszawie”, tematycznie powiązany z projektem. Uczniowie wykonali projekty okładek do książek o Warszawie według własnych pomysłów.Wernisaż prac w naszej szkole podziwiali uczniowie warszawskich placówek: Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej, Przedszkola nr 243, rodzice oraz goście odwiedzający naszą szkołę.
Wystawa była okazją do wspólnego przeżywania 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Przerwa świąteczna

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

jeżeli, z uwagi na osobistą sytuację, chcieliby Państwo aby Wasze dziecko w dniach ferii świątecznych przebywało w szkole prosimy o kontakt z dyrektorem ZSS nr 90, do 17 grudnia 2019r.

Projekt edukacyjny „Jestem Polakiem”

W listopadzie odbyły się warsztaty integracyjne w ramach projektu edukacyjnego „Jestem Polakiem”. Brali w nich udział uczniowie z klas 1 – 4 Szkoły Podstawowej oraz dzieci z Przedszkola nr 243 w Warszawie. 12 listopada nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach na terenie Przedszkola. Obejrzeli przygotowane przedstawienie na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzięli udział w przygotowanych zajęciach.
21 listopada grupa przedszkolna odwiedziła naszą szkołę. Zajęcia również miały charakter integracyjny, poruszały tematy związane z patriotyzmem. Wszystkie dzieci tworzyły drzewa z dobrymi życzeniami dla Polski. Podczas warsztatów wykorzystano komunikację wspomagającą i alternatywną, aby uczniowie niemówiący mogli w nich w pełni uczestniczyć. Nasi uczniowie przygotowali dzieciom z Przedszkola miłą niespodziankę – kopertę z dobrymi życzeniami „Weź ze sobą miłe słowo i podaj dalej”.

Konkurs „Bank Odblasków”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Bank odblasków”, podczas której wykonali symbole odblaskowe oraz plakaty dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Konkurs odbywał się w ramach Programu Profilaktyki „B jak bezpieczny i N jak niechroniony”. Wszystkie prace uczniów zostały zaprezentowane w formie wystawy, a uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.

Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

W 2019 roku w ramach XIV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pozyskaliśmy środki na realizację dwóch projektów.
W czerwcu br. zakończyliśmy realizację projektu „ Polska sztuka ludowa- tworzenie lalek regionalnych, warsztaty z rękodzieła artystycznego dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6”.
Celem projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat tworzenia rękodzieła artystycznego. Uczniowie, oprócz zdobycia umiejętności praktycznych przydatnych w codziennym życiu, mogli wykazać się kreatywnością podczas projektowania i zdobienia lalek. Podsumowaniem projektu była zorganizowana w szkole wystawa dla środowiska lokalnego, gdzie zaprezentowano wykonane przez uczniów lalki.
Niektóre z nich w ramach promocji placówki zostały przekazane zaprzyjaźnionym placówkom poza granicami kraju.

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację drugiego projektu „Ilustrowana historia Warszawy- warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach czytelniczo- warsztatowych w Bibliotece Dla Dzieci i Młodzieży nr 51 w Warszawie.
W październiku odbyły się warsztaty pt.”Warszawa dawniej i dziś”, podczas których uczniowie poznali historię Warszawy oraz charakterystyczne miejsca stolicy. Oglądając prezentację przygotowaną przez zespół uczniów, mogli zobaczyć, jak Warszawa wyglądała przed wojną, po wojnie i obecnie. Rozpoznawali charakterystyczne miejsca Warszawy i pomniki upamiętniające sławnych ludzi. Poznali wydarzenia związane z historią Warszawy.

Dzień bez samochodu

23 września odbyło się w naszej szkole spotkanie z okazji Światowego Dnia bez Samochodu pod hasłem „Spacerkiem po Warszawie”. Uczniowie zapoznali się z ideą Dnia bez Samochodu, odpowiadali na pytania dotyczące środków transportu publicznego oraz odbyli wirtualną podróż po Warszawie. Przypomnieli sobie różne znane stołeczne budynki, pomniki i parki.

Sprzątanie Świata

20 września odbyła się w naszej placówce akcja Sprzątanie Świata. Uczniowie obejrzeli ciekawą proekologiczną prezentację i uczyli się prawidłowo segregować śmieci. Po ogólnoszkolnym spotkaniu, razem z nauczycielami sprzątali szkolny ogródek oraz najbliższe otoczenie szkoły. Nauczyli się, jak ważne jest dla środowiska sprzątanie po sobie i wspólne dbanie o porządek.