Pasowanie na ucznia

Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej są uroczyście przyjmowani do braci uczniowskiej w dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej 14.X.

Wydarzenie to poprzedzają liczne przygotowania –przyszli uczniowie poznają swoją szkołę, nauczycieli, kolegów oraz razem z wychowawcą przygotowują występ dla rodziców, swój pierwszy szkolny ,,egzamin”.Następnie dyrektor symbolicznym ołówkiem pasuje każde dziecko na ucznia szkoły oraz wręcza mu dyplom i pamiątkowy upominek.