Warto zobaczyć

Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkół Specjalnych nr 90 od kilku lat realizuje program  „Szkoły Promującej Zdrowie” obejmujący wiele aspektów profilaktyki  prozdrowotnej. Aby przybliżyć naszym uczniom tą tematykę planujemy szereg działań, m.in.:

  • organizowane są zabawy integracyjne, na których uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania, np. ,,Woda w naszym życiu”, ,,Jakie owoce lubi św. Mikołaj”,  ,,Odżywiamy się zdrowo” , ,,Warzywa i owoce -zdrowo i kolorowo”;

  • kilka razy w ciągu roku szkolnego prowadzone są zajęcia z pielęgniarką szkolną (pogadanki, pokazy, ćwiczenia graficzne, konkursy rysunkowe) poruszające tematykę higieny osobistej, znaczenia mycia rąk przed jedzeniem, profilaktyki próchnicy, chorób zakaźnych, bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu, przyczyn chorób i sposobów ich zapobiegania;

  • warsztaty o tematyce zdrowotnej, na których uczniowie utrwalają wiedzę na temat zdrowego odżywiania, bezpiecznego spędzania wolnego czasu, znaczenia sportu i ćwiczeń fizycznych dla zdrowia;

  • na lekcjach techniki oraz w ramach zajęć gospodarstwa domowego nauczyciele przygotowują  z uczniami zdrowe posiłków, wdrażają  dobre nawyki żywieniowe, zwracają uwagę na jakość spożywanego drugiego śniadania, kontynuują pracę nad zmianą nawyków żywieniowych, dbałością o zachowanie zasad higieny;

  • w szkole prowadzone jest  przez szkolnego koordynatora promocji zdrowia Koło Promocji Zdrowia, na którym uczniowie w sposób kreatywny rozwijają swoje zainteresowania związane ze zdrowym odżywianiem się, pogłębiają wiedzę na ten temat, kształtują nawyki prozdrowotne;

  • pod koniec roku szkolnego 2012/2013 opracowano wspólnie z fundacją ,,Dar Serca” projekt edukacyjny promujący zdrowie, który zostanie przeprowadzony w formie warsztatów o tematyce prozdrowotnej pt. ,,Wybieram zdrowie” w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.